هوش معنوی

شناسه محصول: 8

پدیدآور : مینو رزم پوش - کامران حاتمی

نوبت چاپ :

تعداد صفحات :

چاپ اول :

شابک : فارسی

تاریخ انتشار :

شابک : فارسی


100 تومان
اضافه به سبد خرید

خواننده محترم این کتاب می آموزد که:

بتواند رابطه خود با  هستی را درک کند و بخش های ارزشمند وجود خود را بشناسد، بتواند مهارت های سبک زندگی معنوی را بشناسد، و با مفاهیم آموخته شده به سبک زندگی متعالی تری دست یابد.

بتواند از مهارت های هوش معنوی و گستره آن در نظم بخشی به فرآیند زندگی و عبور موفق تر استفاده نماید.

بتواند با آزردگی های پنهان و شناسایی نشده درون خود (بخش سایه وجود) آشنا گردد و جهت حفظ تمامیت خویش به شکلی موثرتر گام بردارد، زیرا برای برنامه زندگی ما شاهراه های معنوی وجود دارد ونیز دانشمندان خدا را بهتر از هر کسی می شناسند!