پاداش

شناسه محصول: 75

پدیدآور : دن آریلی

نوبت چاپ : اول

تعداد صفحات : 130

چاپ اول :

شابک :

تاریخ انتشار : 1398

زبان اصلی : انگلیسی


18000 تومان
اضافه به سبد خرید

این کتاب سعی می کند با زبانی ساده و با بهره گیری از مثال هایی ملموس به ما نشان دهد که انگیزه انسان بسیار پیچیده تر از آن است که پنداشته می شود. پرفسور دن آریلی، که پیش از این در کتاب «نابخردی-های پیش بینی پذیر» به گونه ای اعجاب انگیز تصویری عریان از محدودیت های توانایی شناختی انسان و تاثیر این محدودیت ها بر قضاوت ها و تصمیمات روزمره او، در برابر چشمان ما نهاده بود، بار دیگر در این کتاب به سراغ کالبدشکافی انگیزه های انسانی، به عنوان موتور محرکه رفتارهای افراد جامعه انسانی، رفته و به شرح آزمایش هایی می پردازد که هر یک فصلی جدید در پژوهش در مورد انگیزه های آدمیان گشوده و ما را به تامل و بازنگری در پیش فرض های ذهنی خود در این حوزه فرا می خواند. 

در حقیقت، نویسنده به دنبال این است که منطق پشت انگیزه های افراد را شناسایی کند تا بتواند بهتر رفتارهای نابخردانه و