تفکر استراتژیک  (از تئوری تا عمل)

شناسه محصول: 74

پدیدآور : دکتر داود آقامحمدی – دکتر علی طاهری هشی

نوبت چاپ :

تعداد صفحات :

چاپ اول :

شابک :

تاریخ انتشار :

زبان اصلی :


20000 تومان
اضافه به سبد خرید

محتوای این کتاب شامل مفاهیم، رویکردها، مدل‌ها و عناصر تفکر استراتژیک و همچنین الزامات پیاده‌سازی تفکر استراتژیک و خصوصیات متفکران استراتژیک را بیان نمود که نتیجه چندین سال تجربه مؤلفین در حوزه تفکر استراتژیک است، مبین اهمیت تفکر استراتژیک در کلیه مراحل مدیریت استراتژیک می­باشد. لذا آشنایی با تفکر استراتژیک و رشد و توسعه آن در کلیه سطوح و مراحل مدیریت استراتژیک همواره مورد تأکید می‌باشد