تامین مالی جمعی از مفهوم تا اجرا

شناسه محصول: 70

پدیدآور : مهسا قربانی-عباسعلی کارشناس-میثم باقری کوپائی

نوبت چاپ : اول

تعداد صفحات :

چاپ اول :

شابک :

تاریخ انتشار : 1396

زبان اصلی :


25000 تومان
اضافه به سبد خرید

تامین مالی جمعی راهکار پیشنهادی دنیا مترقی امروزی به این چالش‌ها است. راهکاری که ایده و طرح شما را به معرض قضاوت عمومی می‌گزارد و در یک تعامل سازنده و ساختارمند میان اعضای جامعه مخاطب، آن را اگر دارای پتانسیل باشد، رشد و بلوغ می‌دهد و اگر بدون پتانسیل، بدون ارزش و نشدنی باشد ، بدون تعارف ایده ناکارآمد شما را می‌کشد. این راهکار ضمن ایجاد زمینه قضاوت و رشد برای ایده‌ها و طرح‌ها، آنها را تامین مالی نیز می‌کند و این پاسخ اقوام، دوستان، همشهری‌ها، هموطنان و نوع بشر به این آرزوی شما است که " ای کاش سرمایه لازم برای راه اندازی این کار را داشتم".این کتاب می تواند توسط دانشجویان رشته های مدیریت فناوری و نوآوری، مدیریت کارآفرینی، سیاست گذاری علم و فناوری ، مدیریت مالی و حسابداری و همچنین فعالان حوزهای نوآوری، تکنوژی، دانش بنیان و فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.