دستورالعمل اجرایی ریز پیمانه نمایی آماری سری های روزانه آب و هوا

شناسه محصول: 67

پدیدآور : دکتر محمود احمدی-عباسعلی داداشی

نوبت چاپ : اول

تعداد صفحات :

چاپ اول :

شابک :

تاریخ انتشار : 1395

زبان اصلی :


20000 تومان
اضافه به سبد خرید

تاکنون کتب بسیاری در خصوص دگرگونی های آب هوایی در حوزه های نظری و کاربردی به زیور طبع آراسته گردید، در این بین دو کتاب با موضوع کتاب حاضر با عناوین ریزمقیاس نمایی آماری داده های اقلیمی و کاربرد مدل های آماری در ارزیابی تغییر اقلیم و آثار آن؛ بترتیب توسط جناب آقای دکتر غلام عباس فلاح قالهری عضو محترم هئیت علمی دانشگاه حکیم سبزواری و جناب آقای دکتر امیرحسین مشکوتی عضو محترم هئیت علمی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران چاپ و به بازار عرضه شده اند که جا دارد  از زحمات این دو عزیز تشکر و قدارنی به عمل آید. ولی آنچه کتاب حاضر را تکمیل کننده این مباحث بنیادی می نماید آن است که شالوده این کتاب بر مبنای زبانی ساده  بر مبنای اقتباس از راهنمای کاربردی نرم افزار که در پایگاه خود نرم افزا