اقتصاد  انرژی مفاهیم ، مسائل ، بازارها و حاکمیت

شناسه محصول: 62

پدیدآور : Subhes C. Bhattacharyya

نوبت چاپ : اول

تعداد صفحات :

چاپ اول :

شابک :

تاریخ انتشار : 1395

شابک :


تومان
اضافه به سبد خرید

علیرغم توجه زیاد به مشکلات حوزه ی انرژی و تلاش برای درک این موضوعات ، این مسائل به خوبی و به نحوی انتقادی مورد بررسی قرار نگرفته است و ارتباط درونئ آن با سایر موضوعات همچنان ناشناخته است. در حالیکه علاقه به رشته ی مطالعات انرژی در سالهای گذشته رشد فزآینده ای را نشان میدهد، درک کلی مشکلات انرژی پیرامون ما همچنان دچار ضعف و کاستی است . محققان رشته های مختلف رابطه مفاهیم اقتصادی مرتبط با صنعت  انرژی را هنوز به خوبی نشناخته اند . علت اصلی این وضعیت نیز نبود یک کتاب مرجع قابل استفاده و مفید در زمینه صنعت انرژی می باشد؛ کتابی که هر فرد علاقمند به موضوع اقتصاد انرژی بتواند به راحتی از آن بهره بگیرد. خوشبختانه کشف این حقیقت فرصتی شد تا دست به ترجمه کتاب حاضر زده شود. مطالب این کتاب حتئ برای آنانکه تخصصشان ریاضی نیست ، به خوبی قابل استفاده است . مفاهیم اقتصادی نیز با زبانی ساده ارایه شده است و اغلب برای توضیح آنها از تصاویر و نمودارهای گرافیکی استفاده شده است . با این حال برای آن عده از خوانندگان که نمیتوانند کتاب اقتصاد انرژی را بدون ریاضیات بپذیرند ، در بخش هایی از کتاب مطالبی برای مطالعه ی اضافه تر ارایه شده است.  اساسا در این کتاب ریاضیات به عنوان ابزار کمکی آورده شده است و نه صرفا به خاطر ارزش محاسباتی آن. بعلاوه سعی‌ شده است به منظور حفظ اصالت متن در اکثر جداول و تصویر از ترجمه اصطلاحات خودداری گردد.