حسابداری بهای تمام شده

شناسه محصول: 59

پدیدآور : دکتر مهدی سدیدی-مسلم نیلچی

نوبت چاپ : اول

تعداد صفحات :

چاپ اول :

شابک :

تاریخ انتشار :

شابک :


15000 تومان
اضافه به سبد خرید

با آشکار شدن اهمیت حسابداری بهای تمام شده در واحد های اقتصادی و نقش آن در توانمندی رسیدن به اهداف سازمانی، وجود بستری علمی جهت کاربرد عملی بهای تمام شده در واحدهای تولیدی – خدماتی و بازرگانی ضرورت بیشتری یافته و همکاران را بر آن داشته که هرکدام پس از سال ها تجربه ی علمی و عملی در این زمینه مجموعمه ای را به تحریر در آورند. 

در این حوزه در سه دهه اخیر گام های مناسبی برداشته شده است . ما هم بر آن شدیم که با استفاده از این مجموعه و تجربیات چند ساله، کتاب مذکور را به رشته تحریر دربیاوریم تا شاید گوشه ای از خلاء های موجود را برای تسهیل انتقال مطالب به دانشجویان پر نماییم تا نیاز روز افزون دانشجویان مقطع کارشناسی حسابداری و مدیریت تامین گردد.