تحلیل جامع صنعت پتروشیمی

شناسه محصول: 54

پدیدآور : محسن عباسی-مریم شیخی

نوبت چاپ :

تعداد صفحات :

چاپ اول :

شابک :

تاریخ انتشار : 1393

شابک :


تومان
اضافه به سبد خرید

 کتاب تحلیل جامع صنایع به بررسی صنایع برتر کشور از منظر  معرفی و جایگاه صنایع مذکور، عرضه و تقاضای داخلی، منطقه ای و جهانی و چشم انداز تجارت ایران در صنایع مذکور و اهداف توسعه ای آن پرداخته است. این کتابها به عنوان سندی بنیادین به معرفی و تجزیه و تحلیل صنایع برتر کشور و بررسی چشم انداز داخلی و بین المللی آنها در ابعاد گوناگون پرداخته است.

 

مهمترین گروه های  استفاده کننده از این کتابها عبارتند