خودآموز ارزشگذاری سهام شرکتها

شناسه محصول: 48

پدیدآور :

نوبت چاپ :

تعداد صفحات :

چاپ اول :

شابک :

تاریخ انتشار : 1393

شابک :


تومان
اضافه به سبد خرید

ارزش گذاري را مي توان وجه مشترك تمام فعاليتهاي مالي دانست. سرمايه‌گذاري، تأمين مالي و انجام امور مالي شرکتي هريک به گونه اي ارزش گذاري را بخشي از فرآيند عملياتي و اجرائي خود در نظر مي گيرند. اهميت مبحث تا بدان جاست که در بيشتر دانشگاه‌هاي معتبر رشته‌اي در مقطع کارشناسي ارشد با عنوان ارزش‌گذاري ايجاد گرديده است. اين کتاب بر آن است تا با آشنا کردن مديران حرفه اي و کارشناسان بازار سرمايه با مفاهيم و مدلهاي ارزش گذاري در قالب اکسل اقدامي در راستاي شفافيت بازار سرمايه، مديريت حرفه اي سبد سهام و خريد و فروش بر اساس ارزش واقعي سهام صورت پذيرد.