دیدگاههای جدید در مورد قربیانیان جرائم

شناسه محصول: 46

پدیدآور : کارولین هویل و ریچارد یونگ

نوبت چاپ : اول

تعداد صفحات :

چاپ اول :

شابک : New Visions of Crime Victims

تاریخ انتشار : 1393

شابک : New Visions of Crime Victims


18000 تومان
اضافه به سبد خرید

مجموعه‌ای که پیش رو دارید تحلیلها و تحقیقاتی در مورد قربانی شدن است که تا کنون منتشر نشده‌است. ابتدا به بررسی پیشرفتها و نقایص قربانی شناسی پرداخته، سپس در فصل‌های بعدی با تکیه بر موضوعاتی نظیر: مردان‌قربانی خشونتِ‌خانگی، مردان قربانی تجاوز، قربانیان سازمانها، و مجرمین قربانی که تحت مجازات IRA قرار می‌گیرند، و همچنین جزئیات بیشتری در مورد چالش‌های مفاهیم کلیشه‌ای قربانی شدن مطرح می‌کنند. نیمۀ  دوم کتاب با تمرکز بر پتانسیل‌ها و محدودیت‌های عدالت ترمیمی، ساختار اجتماعی و جنسیت قرب