110 روش برای اندازه گیری عملکرد پرتفوی

شناسه محصول: 42

پدیدآور : جواد عبادی - سیما یزدانی

نوبت چاپ : اول

تعداد صفحات :

چاپ اول :

شابک :

تاریخ انتشار : 1391

شابک :


8000 تومان
خرید فایل Pdf

تعیین معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد پرتفوی های سرمایه گذاری همواره یکی از مهمترین دغدغه های موجود در دانش مدیریت مالی و سرمایه گذاری بوده است. با توجه به دو مولفه اصلی سرمایه گذاری، یعنی ریسک و بازده نمی توان حد معینی را به عنوان یک مبنا و استاندارد برای ارزیابی عملکرد مناسب دانست. بلکه متناسب با سطح ریسک پذیرفته شده در سرمایه گذاری، افق سرمایه گذاری، ترکیب سرمایه گذاریها و دیگر پارامترها، می توان با استفاده از مبنای مقایسه  صحیح به ارزیابی عملکرد پرداخت. در کتاب حاضر سعی شده است بر اساس ویژگیهای مشترک، ضمن مقایسه ضعف و قوت هر دسته از معیارها، طبقه بندی جامعی از روش ها و معیارهای اندازه گیری عملکرد سرمایه گذاری ارائه گردد.  استفاده کنندگان از این کتاب شرکت های سرمایه گذاری، صندوقهای مشترک سرمایه گذاری، سبدهای سرمایه گذاری، دانشجویان رشته های مالی، حسابداری و مدیریت و کلیه فعالین بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار تهران